Recyklační proces PET


Společnost WASIDA se věnuje převážně zpracování PET. Pojďme se podívat, jak vlastně kompletní recyklace PET probíhá.

Třídění odpadů

Recyklace PET začíná u třídění odpadu. Domácnosti si pomalu začínají uvědomovat, že je třeba se k přírodě chovat šetrně. Důležitým krokem je třídění odpadu. Jedině vytříděný odpad je totiž možné opětovně využít - recyklovat.

Pro sběr plastových výrobků a obalů jsou určeny žluté kontejnery. Vhazujte do nich nápojové PET lahve, kelímky, sáčky, fólie, polystyrén aj.

Obsah těchto kontejnerů je svážen zpracovatelským firmám.

 

Vytřídění

Protože není možné recyklovat jednotlivé druhy plastů dohromady, vytřídí zpracovatelská firma plasty podle kvality i barvy. Během této fáze se čím dál více uplatňují automatické procesy.

Naše společnost vykupuje od dodavatelů především tříděné vymyté PET lahve: čiré, zelené a modré.

 

Drcení

Vytříděné PET lahve jsou pomocí výkonných drtících zařízení rozdrceny na vločky plastu. Ty se poté opakovaně suší a vymývají pomocí tlakového a tepelného zpracování v extrudoru. Tím se materiál zbaví nežádoucích příměsí.

 

Granulace

V této fázi recyklace vznikne všestranný meziprodukt - plastový granulát. Tato amorfní forma PET vzniká při teplotě 280 °C a tlaku 160 bar. Granulace je výhradně fyzikální proces, probíhá bez chemických přípravků. Vlastnosti tohoto sekundárního, granulovaného materiálu lze ušít na míru požadavkům následného zpracování.

 

Výroba ze sekundárního materiálu

Takto připravený granulovaný plast lze dále zužitkovat při potravinářské i průmyslové výrobě. Z barevných PET lahví se vyrábí např. textilní vlákna do flísových bund, do spacáků, technických izolačních materiálů aj. Z vysoce kvalitní čiré PET lze pomocí nových technologií jako je URRC vyrobit nové lahve na nápoje.

Právě pro plastové obaly jsou procesy mechanické recyklace ekologické a ekonomické. Tímto způsobem se zpracovává přes polovinu plastových obalů z žlutých sběrných kontejnerů. Sektor recyklace plastů prodělal významný pokrok právě díky boomu lehkých PET lahví.

 

Surovinová recyklace a energetické využití

Ne všechny sebrané plasty lze ekologicky efektivně přetvořit v recyklovaný materiál. Velmi promíchané suroviny lze efektivně použít v průmyslové výrobě například při výrobě metanolu nebo jako redukční činidlo při výrobě oceli. Plasty lze též využít energeticky jako náhradu za fosilní paliva v průmyslových provozech a elektrárnáchPET HDPE PVC LDPE PP PS další